بایک سابرینا هاچ بک

بایک سابرینا در دو مدل سدان  و هاچ بک تولید و عرضه می شود.