فیات سی ینا

رنو تندر 90 و پژو 206 صندوق دار از رقبای این خودروی ایتالیایی در ایران به حساب می آیند.