میتسوبیشی میراژ

میتسوبیشی میراژ از 1978 تولید و راهی بازار خودرو شد.

میتسوبیشی پاچرو چهار در

میتسوبیشی پاجرو چهار در از سال 1982 در ژاپن تولید و عرضه شد

میتسوبیشی ASX

میتسوبیشیASX از سال 1991 وارد بازار خودرو ژاپن شد.

میتسوبیشی لنسر

میتسوبیشی لنسر از سال 1973 تولید و راهی بازار شد.

میتسوبیشی اوتلندر

میتسوبیشی اوتلندر از سال 2001 تاکنون تولید و عرضه می شود.