آگهی جدید
آگهی شما پس از بازبینی توسط تیم پلاک یازده منتشر خواهد شد.ولی دقت داشته باشید که مسئولیت کلیه خرید و فروش خودرو ها با خریدار و فروشنده می باشد و پلاک یازه مسئولیتی در این باره ندارد. بسته های اعتبار
با شرایط درج آگهی *
تصاویر
تعداد عکس قابل ارسال : 5
تعداد عکس رایگان مجاز: 2
هزینه عکس های اضافی: ت 0
Images limit reached, to upload new please delete old images

Unfortunately images multiupload was unable to start, there are probably some script errors on site. Please check this article: IMAGES MULTIUPLOAD DOESN'T WORK? - HERE'S THE FIX.

آگهی های متمایز
برای بهتر دیده شدن آگهی خود میتوانید یکی از ویژگی های متمایز را که مستلزم پرداخت هزینه است انتخاب نمایید
آگهی الماس
آگهی های الماس در صفحه اول و در کنار جستجوگر نمایش داده می شوند وهمچنین در صفحه اینستاگرام و همچنین کانال تلگرام ما نیز منتشر می شود در اغلب صفحات فرعی نیز در دید کاربران می باشند، بیشترین شانس دیده شدن برای یک آگهی ویژه وجود دارد
آگهی یاقوت
آگهی یاقوت در سایت با یک زمینه رنگی از آگهی های دیگر متمایز میشود و در کانال پلاک 11 نیز نمایش داده میشود
آگهی طلایی
آگهی طلایی در صفحات مربوط به همان دسته بندی و در نتایج جستجو ها از اولویت برخوردار است و همچنین در کانال تلگرام ما نیز منتشر می شود
آگهی نقرای
آگهی نقرای با رنگ متفاوت از سایر آگهی ها متمایز می شود و درصفحه اینستاگرام پلاک یازده نیز منتشر می شود
آگهی برنزی
آگهی برنزی در سایت منتشر میشود و با یک کادر از آگهی های دیگر متمایز میشود
لغو