معرفی ماشین ون الکتریکی جدید شرکت ورک هورس در بازار جهان

شرکت ورک هورس ، شرکت آمریکایی و کانادایی می باشد که  به تازگی خودرو ون الکتریکی را به بازار جهان معرفی و عرضه کرد.