معرفی اوپل کورسا GSI مدل 2019

اوپل کورسا نخستین بار در سال 1982 معرفی شد و تاکنون در 5 نسل به مرحله تولید رسیده است.