پیش فروش جدید محصولات چری در ایران آغاز شد/شهریور97

مدیران خودرو طرح پیش فروش جدید خودروهای چری را منتشر نمود.

شرکت مدیران خودرو ، فروش نقدی قطعی محصولات خود را از 26 شهریورماه 97 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت به متقاضیان خود عرضه می نماید.

طبق اعلام این شرکت ، فروش نقدی خودرو چری آریزو5 با مبلغ پیش پرداخت 109.200.000 تومان می باشد و سود مشارکت 13 درصد  و جریمه تاخیر 6 درصد و تاریخ تحویل 90 روزه به متقاضیان عرضه می شود.

جدول پیش فروش نقدی چری آریزو 5 مدیران خودرو / شهریور97

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر زمان تحویل
آریزو5 T.E زمان ثبت نام (ریال) زمان صدور دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو %13 %6 90 روزه
1.092.000.000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

جدول پیش فروش نقدی چری تیگو5 ورژن 1397 مدیران خودرو / شهریور97

مدل خودرو پیش پرداخت سود مشارکت جریمه تاخیر زمان تحویل

تیگو 5 IE

تیگو 5 IL

زمان ثبت نام (ریال) زمان صدور دعوتنامه 15 روز پیش از تحویل خودرو %13 %6 90 روزه
1.391.600.000 مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت
1.325.100.000

توضیحات بخشنامه:

تمامی خودروها با مدل 97 ارائه خواهند شد.
 در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد.
تاریخ تکمیل وجه قراردادها مالک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد

قیمت فروش خودروهای داخلی و خارجی

آگهی های خرید و فروش خودرو سواری و سنگین

اطلاعات و مشخصات فنی خودروها

مجله خودرو